Home/Wim de Groen

Over Wim de Groen

Ik ben een kind van de Allerhoogste, volgeling van Jezus, man van Naomi en vader van twee kinderen. In 2012 ben ik, na een jaar de Bijbel onderzoeken, getuige geworden van de waarheid van het Evangelie van Jezus Christus. Ik heb ontdekt dat het de waarheid is! Het Evangelie is daadwerkelijk het beste nieuws! Ik ontdekte twee dingen: 1] dat ik Jezus Christus nodig had om gered te worden van mijn zonden, 2] Dat leven met Jezus het allerbeste leven is! Wie het Evangelie onderzoekt zal ontdekken dat er niet één goede reden is om zich niet te bekeren en Jezus niet te gaan volgen. Uit liefde ben ik een volgeling van Jezus.