> BIJBELSTUDIES

Onderwijs dat je helpt om het Evangelie doelgericht te leven

De Filippenzenbrief

Een serie van 7 Bijbelstudies over de Filippenzenbrief. Het thema is: ‘Een oproep om eensgezind te dienen in het evangelie.’

De Feesten van de Heer

Een serie van 7 Bijbelstudie over de vervulling van de Bijbelse Feesten.

Christus in de Tabernakel

Een serie Bijbelstudies over ‘Christus in de Tabernakel.’ Van schaduw naar heerlijkheid in 7 studies!

De Hebreeënbrief

Een serie van 18 Bijbelstudies over de Hebreeënbrief.

De Efezebrief

Een serie van 8 Bijbelstudies over de Efezebrief.

BLIJF OP DE HOOGTE