Wil je financieel ondersteunen?

We waarderen het enorm als je ons werk financieel ondersteunt. Dit helpt ons om invulling te geven aan de missie van God om deze verloren wereld te redden.

Doe een donatie

ValutaBedrag

“Doe zoals je in je hart voorgenomen hebt, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.”

2 KORINTHE 9:7

“Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.”
LUKAS 6:38